Podczas konferencji prasowej na stacji kolejowej w Jeleśni przedstawiciele Stowarzyszenia "Kolej Beskidzka" poinformowali o podjęciu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w województwach śląskim i małopolskim dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej Żywiec - Sucha Beskidzka.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Mieszkańcy chcą przedłożyć obu sejmikom wojewódzkim projekt uchwały, na podstawie której radni obu województw wystosują apel do zarządów województw z wnioskiem dotyczącym uwzględnienia przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Żywiec – gr. województwa - Sucha Beskidzka” jako inwestycji kluczowej do realizacji przez województwa w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej. By projekt uchwały wszedł do porządku obrad sejmiku i został poddany pod głosowanie, trzeba zebrać pod nim co najmniej tysiąc podpisów mieszkańców obu województw.

Walka ze smogiem

- Konieczność rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka jest sygnalizowana od lat. Jej znaczenie dla rozwoju regionu znajduje szerokie odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych województw, jednak kiedy przychodzi czas decyzji dotyczących naboru inwestycji, władze linię Żywiec – Sucha Beskidzka konsekwentnie pomijają. Sprzeciwiamy się temu, gdyż uważamy, że mieszkańcy Polski lokalnej, tej oddalonej od aglomeracji, nie mogą być dłużej pomijani przy rozdzielaniu środków unijnych. Zasługują, jak cała reszta mieszkańców regionu, by być beneficjentami środków pomocowych - mówi Hubert Maślanka, prezes zarządu Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka”.

Jako organizacja społeczna zrobiliśmy właściwie wszystko, co byliśmy w stanie zrobić, aby uskutecznić proces rewitalizacji linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka. Skoro jednak te działania i nasza aktywność nie są słyszane, chcemy aby radni usłyszeli głos mieszkańców i z tym głosem się zmierzyli wystosowując apel lub go odrzucając - dodaje.

Podczas prac nad projektem uchwały stowarzyszenie analizowało różne warianty jej treści, niemniej z uwagi na fakt, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze nowej tzw. ustawy wdrożeniowej, uznano, że jedyną możliwą jest uchwała intencyjna.

- Dostrzegając duży potencjał linii kolejowej nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka dla rozwoju regionu, w szczególności zwiększenia mobilności mieszkańców oraz zwiększenia dostępności turystycznej Polski Południowej, a także mając na uwadze duże znaczenie rewitalizacji wyżej wymienionej linii jako istotnego elementu działań sprzyjających przeciwdziałaniu problemowi zanieczyszczenia powietrza, z którym zmaga się Żywiecczyzna, Sejmik Województwa Śląskiego zwraca się z apelem do Zarządu Województwa Śląskiego o uwzględnienie wyżej wymienionego przedsięwzięcia jako inwestycji kluczowej do realizacji przez województwo śląskie w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej, w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

 Zbierają podpisy

Stowarzyszenie w najbliższym czasie będzie zbierało podpisy w różnych częściach regionu, głównie na Śląsku, Żywiecczyźnie i Ziemi Suskiej. Stowarzyszenie zachęca mieszkańców obu województw do przyłączenia się do inicjatywy poprzez pobranie list poparcia ze strony internetowej organizacji ( kolejbeskidzka.pl ) oraz ich odesłanie wraz z podpisami poparcia na adres stowarzyszenia.

Działacze przypominają, że w styczniu PKP PLK S.A. zakończyły opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla rewitalizacji linii Żywiec – Sucha Beskidzka. W ramach opracowania nakreślono zakres przyszłych prac, oszacowano jego koszty oraz wydano decyzję środowiskową, określającą wymagania, jakie przyszła inwestycja musi uwzględniać w stosunku do środowiska naturalnego.

Opracowanie studium wykonalności odbyło się na mocy porozumienia, które zostało zawarte między Stowarzyszeniem „Kolej Beskidzka”, siedmioma samorządami powiatów żywieckiego oraz suskiego, przez które linia przebiega oraz PKP PLK S.A. Na mocy porozumienia PKP PLK S.A. opracowały studium wykonalności, a samorządy lokalne partycypowały w jego kosztach.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej na ten temat
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
W Zielonej Górze, Legnicy i Wrocławiu będą te podpisy zbierane? ("na Śląsku")
już oceniałe(a)ś
1
0