Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W apelu bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP), bp Marek Izdebski (zwierzchnik Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP), bp dr Volker Jung (prezydent Kościoła ewangelickiego Hesji i Nassau), ks. Daniel Zenaty (senior synodalny Kościoła czeskobraterskiego) i ks. Eugenio Bernardini (moderator Kościoła Waldensów we Włoszech) przypomnieli o bliskich relacjach partnerskich, które „wyrosły z działań na rzecz pojednania po II wojnie światowej” i łączą ich Kościoły. Podkreślili, że dzięki wzajemnej współpracy doświadczają „kulturowej, wyznaniowej i religijnej różnorodności Europy jako wzmocnienia oraz gwaranta trwającego dziesięciolecia pokoju w Europie”.

Przypomnieli, że Unia Europejska zapewnia swoim obywatelom podstawowe prawa. - „Wolność słowa i wyznania oraz przestrzeganie i wzmacnianie praw mniejszości są częścią europejskiego konsensusu” - napisali.

Zwierzchnicy Kościołów protestanckich nie pominęli spraw trudnych. „Nadchodzący brexit, kryzys zadłużenia państw i kryzys finansowy, utrzymujące się bezrobocie, zwłaszcza młodych ludzi, egoizm narodowy, korupcja i deficyty praworządności zagrażają więziom wewnątrz Unii. Do tego dochodzą zmiany w kontekście globalnym, np. światowe kryzysy finansowe, digitalizacja, nadmierna eksploatacja środowiska i zasobów naturalnych, pojawiające się ogniska kryzysu i wojny oraz fale migracji i uchodźstwa” - napisali.

Zachęcają do reform wewnętrznych, do zażegnania konfliktów i poszukiwania wspólnych rozwiązań w polityce azylowej i migracyjnej. Odnieśli się również do doświadczeń międzynarodowej współpracy ekumenicznej i wskazali na fundament wartości - wspólną wiarę chrześcijańską. „Cele unijnej wspólnoty, wartości takie jak przestrzeganie praw człowieka i gwarancja praworządności są fundamentalnie wspólne wszystkim państwom członkowskim UE. Różnorodność językowa, regionalna, kulturowa i religijna w UE jest źródłem i zachętą do wzajemnego uzupełniania się i dalszego rozwoju” - piszą w apelu, zachęcając do wzięcia udziału w wyborach wszystkie osoby i przekonując, że każdy głos się liczy.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.