Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Uchwała została podjęta 28 kwietnia podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która odbyła się w Warszawie. Synod zwrócił uwagę, że niedopuszczalne są sytuacje, w których sprawca wykorzystuje wiek ofiary, nadużywa stosunku zależności, np. przełożony - podwładny, czy też wykorzystuje złą sytuację, w jakiej znalazła się ofiara. Synod przypomniał również, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem dzieci lub z opieką nad nimi należy uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w zasobach Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym. Osoby umieszczone w tych zasobach nie mogą być zatrudniane. 

- Powyższa zasada dotyczy wszystkich osób opiekujących się dziećmi w parafiach, także wolontariuszy, duchownych, nauczycieli katechetów, opiekunów na koloniach i obozach organizowanych przez Kościół - informuje Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzeczniczka prasowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

O złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa należy poinformować biskupa diecezjalnego i biskupa Kościoła, którego można także powiadomić poprzez wysłanie wiadomości na utworzoną 1 czerwca specjalną skrzynkę poczty elektronicznej zgloszenie@luteranie.pl. Zgłoszenia te mogą być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu przepisów dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że zgłoszenie jest wiarygodne, zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny, jeśli on jest domniemanym sprawcą, zostanie zawieszony w wykonywaniu obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Zgłoszone sprawy będą ujęte w sprawozdaniu konsystorza i biskupa Kościoła.

W uchwale Synod wskazał na konieczność kierowania osób zgłaszających nadużycia seksualne do Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, gdzie otrzymają pomoc pozaprawną. W planach jest także organizacja szkoleń i zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów duchownym i innym osobom pełniącym aktywnie służbę w Kościele.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.