Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa warunków turystycznych w rejonie nadbrzeży rzeki Wisły w granicach administracyjnych Ustronia. Miasto jest w trakcie zawierania umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych – etap I w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej”.

Całkowita wartość projektu to ponad 5,7 mln zł, wysokość dofinansowania to ponad 3 mln zł. W ramach projektu wyremontowana ma zostać istniejąca ścieżki turystyczno-edukacyjna. Projekt przewiduje także m.in. usunięcie roślinności inwazyjnej, w szczególności rdestowca ostrokończystego, niecierpka gruczołowatego, barszczu Sosnowskiego oraz nawłoci, na powierzchniach nieużytkowanych, pozbawionych drzew posadzenie roślinności łąkowej z wykorzystaniem gatunków rodzimych oraz uzupełnienie nasadzeń krzewów i drzew. W planach jest także zakup i montaż małej architektury, takiej jak różnego rodzaju ławki, m.in. hamaki i huśtawki czy stojaki na rowery, ale też hotele dla owadów, budki lęgowe dla ptaków, budki lęgowe dla nietoperzy czy specjalne pryzmy przeznaczone do zimowania płazów

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.