Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Nowe czujniki zastąpią poprzednią aparaturę pomiarową. Pracujące do tej pory urządzenia zlokalizowane są w centrum i nie uwzględniają emisji z pozostałych terenów miasta.

Eko-Słupek służy do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła LED. Przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza na podstawie bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych (PM 1, PM 2.5, PM 10), jak również innych zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3), formaldehydy, w zależności od modelu. Urządzenie wykorzystuje nowoczesne technologie cyfrowe i najnowsze osiągnięcia w technice sensorowej.

Urzędnicy będą mogli szybko reagować

Bielskie Eko-Słupki podłączone zostaną do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, będą przesyłały dane pomiarowe do głównego centrum zarządzania. Służby miejskie uzyskają dostęp do danych za pośrednictwem aplikacji mobilnej, co umożliwi skuteczne reagowanie na zanieczyszczanie środowiska poprzez szybszą eliminację źródeł zanieczyszczeń.

Eko-Słupki mają na obudowie kod QR, który po zeskanowaniu telefonem komórkowym kieruje do aplikacji mobilnej. Za jej pomocą użytkownik może odczytywać aktualne dane pomiarowe. Eko-Słupki są instalowane w różnych częściach miasta. Obecnie przygotowanych jest 15 lokalizacji, pozostałych 5 zostanie wyznaczonych w trakcie trwania sezonu grzewczego.

Sensory firmy SYNGEOS służą natomiast do pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych o jakości powietrza takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10. Czujniki te będą zainstalowane do 15 listopada. W najbliższej przyszłości informacja z pomiarów sensorów SYNGEOS będzie dostępna na platformie internetowej pod adresem www.syngeos.pl

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.